Top
 

ภาพกิจกรรม After School กับ Imagineering

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / ภาพกิจกรรม After School กับ Imagineering

ภาพกิจกรรม After School กับ Imagineering

Imagineering รวบรวมภาพบรรยากาศการเสริมสร้างพัฒนาการและประสบการณ์พร้อมความรู้ After School ผ่านการทดลองและลงมือปฏิบัติจริงของน้องๆ ในกิจกรรม Nature Fun สำรวจและทดลองไปกับธรรมชาติรอบตัวเรา อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงาน Science Wow Exploring Experiment Challenge DIY ของน้องๆ อีกด้วย

Share