Top
 

ไร้กังวลเมื่อลูกน้อยท่องอินเทอร์เน็ต

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / ไร้กังวลเมื่อลูกน้อยท่องอินเทอร์เน็ต

ไร้กังวลเมื่อลูกน้อยท่องอินเทอร์เน็ต

1. เปิดแอปพลิเคชัน Google ขึ้นมา
2. ไปที่ Settings >> Accounts & privacy
3. ตรงช่อง SafeSearch filter เลือกเปิดใช้งาน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคปัจจุบันนี้ อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการใช้งานด้านต่างๆ ของเด็กๆ วันนี้ Imagineering จะมาแนะนำวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถตั้งค่าการใช้งาน Android ให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับน้องๆ ให้ได้รับเนื้อหาและสาระที่เหมาะสมตามวัย อย่างไร้กังวล

Share