Top
 

มองโลกจากอวกาศ กิจกรรม After School ของน้องๆ อนุบาล

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / มองโลกจากอวกาศ กิจกรรม After School ของน้องๆ อนุบาล

มองโลกจากอวกาศ กิจกรรม After School ของน้องๆ อนุบาล

“ถ้าเราอยู่ในอวกาศเราจะมองลงมาเห็นโลกของเรายังไงนะ”

กิจกรรม After School ของน้องๆ อนุบาล เรื่อง “มองโลกจากอวกาศ” ลองมาดูจินตนาการผ่านชิ้นงานของน้องๆ กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้าง

Share