Top
 

มารู้จักกับ Family tree กันจ้า

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / มารู้จักกับ Family tree กันจ้า

มารู้จักกับ Family tree กันจ้า

น้องๆ รู้จัก Family tree ไหม?

ภาพการเรียนรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม Family tree อธิบายลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูก ด้วยกิจกรรม DIY Engineering แผนภูมิต้นไม้ !

Share