Top
 

การทดลอง เน้นกระบวนการฝึกทักษะทางวิทยาศาตร์ เน้นเรื่อง การสังเกต และวิเคราะห์ผลการทดลอง

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / มาสนุกกับ STEM ในห้องเรียนที่มีแต่รอยยิ้ม / การทดลอง เน้นกระบวนการฝึกทักษะทางวิทยาศาตร์ เน้นเรื่อง การสังเกต และวิเคราะห์ผลการทดลอง

การทดลอง เน้นกระบวนการฝึกทักษะทางวิทยาศาตร์ เน้นเรื่อง การสังเกต และวิเคราะห์ผลการทดลอง

Share