Top
 

STEM Challenge สร้างชิ้นงานโดยเน้นการทำงานเป็นทีม และฝึกให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / มาสนุกกับ STEM ในห้องเรียนที่มีแต่รอยยิ้ม / STEM Challenge สร้างชิ้นงานโดยเน้นการทำงานเป็นทีม และฝึกให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน

STEM Challenge สร้างชิ้นงานโดยเน้นการทำงานเป็นทีม และฝึกให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน

Share