Top
 

น้องๆ รู้ไหม ระบบสุริยะจักรวาลคืออะไร?

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / น้องๆ รู้ไหม ระบบสุริยะจักรวาลคืออะไร?

น้องๆ รู้ไหม ระบบสุริยะจักรวาลคืออะไร?

น้องๆ รู้ไหม ระบบสุริยะจักรวาลคืออะไร? มาสร้างโมเดลจำลองกัน กิจกรรม AFTER SCHOOL เรื่องโมเดลระบบสุริยะจักรวาล สังเกตดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวบนท้องฟ้า นอกจากจะได้เรียนรู้ ยังได้เห็นภาพจากโมเดลอีกด้วย!

Share