Top
 

รู้หรือเปล่า เครื่องกรองน้ำทำเองได้ง่ายๆ

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / รู้หรือเปล่า เครื่องกรองน้ำทำเองได้ง่ายๆ

รู้หรือเปล่า เครื่องกรองน้ำทำเองได้ง่ายๆ

 

รู้หรือเปล่า เครื่องกรองน้ำ  🚰 ทำเองได้ง่ายๆ มาเรียนรู้วิธีการสร้างเครื่องกรองน้ำในยุค 4.0 กัน!
กิจกรรม STEM Challenge เรื่องเครื่องกรองน้ำ ยุค 4.0 ให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษาคุณภาพของน้ำให้ดีขึ้นด้วยเครื่องพัฒนาคุณภาพน้ำที่ทำได้จากวัสดุในท้องถิ่น เพื่อให้นร.ได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาแหล่งน้ำเพื่อให้ไม่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ในกระบวนการเรียนรู้เรื่อง ‘น้ำมาจากไหน’

Share