Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.1 หน่วย 4 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นการสร้างและจัดเก็บไฟล์

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / วิทยาการคำนวณ ป.1 หน่วย 4 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นการสร้างและจัดเก็บไฟล์

วิทยาการคำนวณ ป.1 หน่วย 4 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นการสร้างและจัดเก็บไฟล์

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ : 4
เรื่อง :การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นการสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้ไฟล์
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด : ว 4.2 ป.1/4 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy )
คือ ทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้น จัดทำการประเมินและสื่อสารข้อมูลความรู้ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อโดยการใช้สื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

แนวคิดสำคัญ
การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้าและออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บไฟล์ การเรียกใช้ไฟล์ ทำได้จากโปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ ซึ่งการสร้างและการจัดเก็บไฟล์ให้เป็นระบบนั้น จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานและค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

*เนื้อหาและรูปภาพการ์ตูนลิปดาโพล่านี้คือตัวอย่างหนังสือวิทยาการคำนวณ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้นำภาพประกอบไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือแสวงหาผลกำไรต่าง ๆ หากต้องการนำเนื้อหาและรูปภาพไปใช้รบกวนติดต่อทีมงานก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งเรื่องให้ทางผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น

คำชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านคำถามและตอบคำถามดังต่อไปนี้

ซอฟต์แวร์ (Software) คือโปรแกรมต่าง ๆ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในคอมพิวเตอร์

1. ระบบปฏิบัติการ คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์เปรียบเสมือนเป็นตัวกลาง คอยจัดการระบบต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ เช่น Windows, macOS, Linux, Android เป็นต้น

2. โปรแกรมประมวลคำ เป็นโปรแกรมใช้ในการสร้างเอกสารและจัดรูปแบบข้อความเพื่อทำรายงานและอื่นๆ เช่น โปรแกรม Microsoft Word Wordpad เป็นต้น

3. โปรแกรมกราฟิก (วาดภาพ) เป็นโปรแกรมใช้สร้างภาพ ตกแต่งรูปภาพ เพื่อนำเสนอในโอกาสต่างๆ เช่น โปรแกรม Paint, Paint 3D, Photoshop เป็นต้น

4. โปรแกรมนำเสนอ โปรแกรมสำหรับจัดข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูล เช่น โปรแกรม Powerpoint Prezi เป็นต้น

ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์

เป็นระบบปฏิบัติการ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2528 และเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานในลำดับต้นๆ

เริ่มต้นการใช้งาน ไมโครซอฟท์วินโดวส์ จะเห็นหน้าจอเดสก์ท็อป (Desktop) คือ พื้นที่การทำงานเริ่มต้น จะประกอบด้วย โปรแกรมที่ใช้บ่อยๆ และ ส่วนที่แสดงสถานะของเครื่อง

ส่วนประกอบของหน้าจอเดสก์ท็อป (Desktop)

 1. เดสก์ท็อป (Desktop) คือ โต๊ะทำงาน หรือ พื้นที่ทำงานเพื่อใช้เรียกโปรแกรมทำงานต่างๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
 2. ไอคอน เดสก์ท็อป คือ สัญลักษณ์ภาพแทนคำสั่งที่อยู่บนพื้นที่ทำงาน (Desktop)
 3. ทาสก์บาร์ (Taskbar) คือ แถบคำสั่งที่ใช้แสดงโปรแกรมที่กำลังทำงาน หรือเปิดใช้งานอยู่
 4. ปุ่มเครื่องมือ สัญลักษณ์แทนคำสั่งที่ใช้บ่อยจึงนำมาติดตั้งอยู่บนทาสก์บาร์
 5. พื้นที่แสดงสถานะ คือ พื้นที่แสดงสถานะการทำงาน เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระดับความดังของเสียง ภาษา และอื่นๆ
 6. เวลาและวันที่ คือ ส่วนแสดงเวลา และวันที่
 7. ปุ่มเริ่มต้น (Start Menu) คือ ปุ่มที่เริ่มต้นหาโปรแกรมที่ต้องการ และปิดระบบปฏิบัติการหรือปิดเครื่อง
 8. ปุ่มค้นหา คือ ปุ่มที่ใช้ในการค้นหาโปรแกรมในเครื่อง

ตัวอย่างการเข้าโปรแกรมประมวลคำ ไมโครซอฟท์ เวิร์ด

ตัวอย่างการเข้าและออกจากโปรแกรมกราฟฟิก Paint

โปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ติดตั้งมากับระบบปฏิบัติการ Windows ใช้สำหรับการวาดภาพ ใช้งานได้ง่าย โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวาดภาพดังต่อไปนี้

Tools เป็นชุดคำสั่งเกี่ยวกับเครื่องมือในการวาดรูป ดินสอ เทสี พิมพ์ตัวอักษร ยางลบ ดูดสี แว่นขยาย และ แปรงระบายสี

Shapes เป็นชุดคำสั่งเกี่ยวกับการวาดรูปร่างต่างๆ เช่น รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม รูปดาว กล่องคำพูด

Colors เป็นชุดคำสั่งเกี่ยวกับสี โดยแบ่งเป็น
Color 1 สีพื้น สีขอบ
Color 2 สีภายใน
นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเติมสีอื่นที่ต้องการได้อีกด้วย

ไฟล์ (File) คือ เอกสาร หรือ ข้อมูล ซึ่งควรจะถูกจัดเก็บอยู่ในแฟ้มข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์

 1. เมื่อทำการวาดภาพในโปรแกรม Paint เรียบร้อยแล้ว ต้องการทำการจัดเก็บไฟล์ให้คลิกที่คำสั่งไฟล์ (File)
 2. จะปรากฏเมนูขึ้นมาให้คลิกเลือกคำสั่งบันทึก (Save)
 3. จะปรากฏให้ทำการบันทึกข้อมูล
 4. ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการลงไป
 5. เมื่อเรียบร้อยให้คลิกที่ปุ่มบันทึก (Save)

ตัวอย่างขั้นตอนการสร้างไฟล์ในโปรแกรม Paint

 1. สถานการณ์ หากเราสร้างไฟล์ไว้แล้ว และต้องการสร้างไฟล์ใหม่
 2. ให้คลิกที่คำสั่งไฟล์ (File)
 3. จะปรากฏหน้าต่างคำสั่งขึ้นมาให้กดที่สร้างไฟล์ใหม่ (New)
 4. จะปรากฏไฟล์เอกสารใหม่ขึ้นมา

ตัวอย่างขั้นตอนการเรียกใช้ไฟล์ในโปรแกรม Paint

 1. สถานการณ์ หากต้องการเรียกใช้ไฟล์ที่เราสร้างไว้แล้วให้คลิกที่คำสั่งไฟล์ (File)
 2. จะมีหน้าต่างเรียกใช้ไฟล์ (Open) ปรากฏขึ้นมา
 3. ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการโดยการคลิกเลือกและคลิกที่ปุ่มเปิด (Open)
 4. จะปรากฏไฟล์เอกสารที่ต้องการขึ้นมา

ประเภทของไฟล์

ไฟล์มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่สร้างไฟล์นั้นขึ้นมา ตัวอย่างเช่น โปรแกรมประมวลคำก็จะสร้างไฟล์ เอกสารประมวลคำ ซึ่งไฟล์นั้นจะมีสัญลักษณ์ไฟล์ที่เป็นรูปเอกสาร และมีนามสกุลของไฟล์เป็น DOC หรือ DOCX

 1. ไฟล์เอกสารประมวลคำ มีรูปไฟล์เป็น เอกสารประมวลคำ และนามสกุลของไฟล์เป็น DOC, DOCX
 2. ไฟล์เอกสารนำเสนอ มีรูปไฟล์เป็น การนำเสนอ และนามสกุลของไฟล์เป็น PPT, PPTX
 3. ไฟล์เอกสารรูปภาพ มีรูปไฟล์เป็น รูปภาพ และนามสกุลของไฟล์เป็น JPG, GIF, PNG
 4. ไฟล์เอกสารตารางคำนวณ มีรูปไฟล์เป็น แท่งกราฟและนามสกุลของไฟล์เป็น XLS, XLSX
 5. ไฟล์เอกสารวีดิทัศน์ มีรูปไฟล์เป็น ฟิล์มภาพยนตร์และนามสกุลของไฟล์เป็น MOV, AVI
 6. ไฟล์เอกสารเสียง มีรูปไฟล์เป็น คลื่นเสียง และนามสกุลของไฟล์เป็น WAV, MP3

โฟลเดอร์ (Folder) คือ แฟ้มข้อมูลที่ไว้จัดเก็บไฟล์ต่างๆ ซึ่งโฟลเดอร์จะมีีสัญลักษณ์เฉพาะเพื่อจะได้ให้ผู้ใช้ได้จัดเก็บให้เป็นระบบ จะได้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น

โปรแกรมจัดการไฟล์และโฟลเดอร์(File Explorer)
เป็นโปรแกรมสำหรับดูแลและจัดการไฟล์ต่างๆ ในระบบปฏิบัติการวินโดว์ซึ่งสามารถ ลบ คัดลอก และเคลื่อนย้ายไฟล์ไปจนถึงการค้นหาไฟล์ที่ต้องการและรู้ถึงคุณสมบัติของไฟล์ ได้อีกด้วย

2. การค้นหาจาก File Explorer
การค้นหาไฟล์จาก File Explorer นั้นมีด้วยกัน 2 แบบคือการค้นหาจากชื่อไฟล์ และการค้นหาจากชนิดของไฟล์ที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Mydocuments ของเรา ซึ่งหากจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบแล้ว ก็สามารถค้นหาไฟล์ได้ง่าย โดยการไปที่ File Explorer ซึ่งจะมีแฟ้มข้อมูล (โฟลเดอร์) ที่จัดเก็บไฟล์นั้นอยู่ สามารถเรียกใช้ไฟล์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ตัวอย่างการค้นหาไฟล์ด้วยชื่อไฟล์

ตัวอย่างการค้นหาจากชนิดของไฟล์ใน My documents

การเข้าและออกจากโปรแกรม

จุดประสงค์ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ (ว 4.2 ป.1/4)
อ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ลิปดาอยากวาดภาพในคอมพิวเตอร์ จึงไปเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ไม่ทราบว่าจะเข้าโปรแกรมวาดภาพได้อย่างไร ลิปดาจึงสอบถามคุณพ่อเกี่ยวกับวิธีการเข้าโปรแกรมเพื่อจะได้เปิดใช้งาน

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1. ให้นักเรียนอ่านใบความรู้หน้า 100
2. ให้นักเรียนฝึกทักษะการเข้าและออกจากโปรแกรม
3. ให้นักเรียนเลือกโปรแกรม 1 โปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟฟิก(วาดภาพ) และโปรแกรมนำเสนอ
4. ให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน

วิเคราะห์ผล
การเข้าและออกจากโปรแกรมแต่ละโปรแกรม มีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

สรุปท้ายกิจกรรม
ถ้านักเรียนเปิดโปรแกรมค้างไว้มากเกินความจำเป็นจะส่งผลอย่างไรกับการทำงานของคอมพิวเตอร์

สำรวจทักษะที่ได้รับ
จากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้รับทักษะอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การค้นหาไฟล์

จุดประสงค์ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ (ว 4.2 ป.1/4)
อ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ลิปดาได้ทำการจัดเก็บไฟล์งานภาพวาดใว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ไม่สามารถหาไฟล์งานได้เจอ ลิปดาจึงถามคุณพ่อว่าลิปดาจะมีวิธีค้นหาไฟล์ได้อย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1.ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม 3-4 คน อ่านใบความรู้หน้า 118
2. ให้นักเรียนฝึกการค้นหาไฟล์โดยการหาด้วยชื่อ หรือ ค้นหาจากประเภทของไฟล์ด้วยวิธีการต่างๆ
3.ให้คุณครูจับฉลากชื่อไฟล์ หรือประเภทของไฟล์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันกันค้นหา
4.ให้นำเสนอวิธีการค้นหาไฟล์หน้าชั้นเรียน

วิเคราะห์ผล
การค้นหาไฟล์มีประโยชน์อย่างไร

สรุปท้ายกิจกรรม
การค้นหาไฟล์สามารถทำได้กี่วิธีและมีวิธีการทำอย่างไร

สำรวจทักษะที่ได้รับ
จากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้รับทักษะอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ทำการ์ดวันแม่จากภาพวาดจากฝีมือของเราเอง

จุดประสงค์ การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้าและออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์
(ว 4.2 ป.1/4)

วัสดุ อุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต 2. กระดาษ A4 3. อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ตกแต่ง

ขั้นตอนการทำกิจกรรม ปฏิบัติภารกิจดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1.ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม 3-4 คน อ่านใบความรู้หน้า 118
2. ให้นักเรียนฝึกการค้นหาไฟล์โดยการหาด้วยชื่อ หรือ ค้นหาจากประเภทของไฟล์ด้วยวิธีการต่างๆ
3.ให้คุณครูจับฉลากชื่อไฟล์ หรือประเภทของไฟล์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันกันค้นหา
4.ให้นำเสนอวิธีการค้นหาไฟล์หน้าชั้นเรียน

วิเคราะห์ผล
การค้นหาไฟล์มีประโยชน์อย่างไร

สรุปท้ายกิจกรรม
การค้นหาไฟล์สามารถทำได้กี่วิธีและมีวิธีการทำอย่างไร

สำรวจทักษะที่ได้รับ
จากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้รับทักษะอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กิจกรรมเขียนภาพแผนที่ความคิด

ให้เขียนภาพแผนที่ความคิดเพื่อสรุปเนื้อหาการเรียนในหน่วยที่ 4
ต่อยอดความรู้