Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 5 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 5 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 5 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ : 5
เรื่อง : การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :
ว 4.2 ป.2/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
Ditigal Literacy หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทันสื่อ นวัตกรรม ผลกระทบต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการดำเนินชีวิต อาชีพสังคมและวัฒนธรรม

*เนื้อหาและรูปภาพการ์ตูนลิปดาโพล่านี้คือตัวอย่างหนังสือวิทยาการคำนวณ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้นำภาพประกอบไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือแสวงหาผลกำไรต่าง ๆ หากต้องการนำเนื้อหาและรูปภาพไปใช้รบกวนติดต่อทีมงานก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งเรื่องให้ทางผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

ยุคดิจิทัล (Digital Age)

คือ ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีการสื่อสารผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ตโฟนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งมีความเร็วสูง ทำให้เกิดทั้งข้อดีและข้อเสียต่างๆ มากมาย

ดังนั้นการเป็น พลเมืองในยุคดิจิทัล ควรมีทักษะความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทันสื่อ นวัตกรรมและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม หรือที่เรียกว่า ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล (Digital Literacy)

ทำไมต้องเรียนรู้ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากยุคอนาล็อก ไปสู่ยุคดิจิทัล และกำลังจะไปสู่ ยุคหุ่นยนต์ ทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและการทำงาน แต่อาจจะทำให้เกิดอันตรายจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เช่น การถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวทำให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการโจรกรรมข้อมูล การโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น ดังนั้นทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) จึงจำเป็นต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

คือ ข้อมูลที่แสดงความเป็นตัวตนของเรา เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อบัญชีผู้ใช้-รหัสผ่าน จำนวนเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร เป็นต้น

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Safety & Privacy)

เป็นสิ่งที่ทุกๆ คน และทุกเว็บไซต์ให้ความสำคัญมาก เพราะหากข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ถูกมิจฉาชีพในโลกอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า แฮกเกอร์ (Hacker) ขโมยไปจะเกิดผลกระทบมากมาย

อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว

ฟิชชิง (Phishing) คือ อันตรายทางอินเทอร์เน็ตอย่างหนึ่ง มักจะมาในรูปแบบการปลอมแปลงอีเมล ข้อความ หรือการเข้ามาพูดคุยเพื่อหลอกให้เราเปิดเผยข้อมูลทางด้านการเงินหรือข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) หมายเลขบัตรประจำตัว เป็นต้น อันตรายจากการเผยแแพร่ข้อมูลส่วนตัวมีดังต่อไปนี้

ทำอย่างไรเมื่อมีบุคคลมาขโมยข้อมูลส่วนตัวไป

ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างหนึ่ง ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผู้ใช้งานจะต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวลงไปเพื่อยืนยันการเข้าใช้งาน จึงเป็นโอกาสของนักโจรกรรมข้อมูล หรือแฮกเกอร์ที่จะเจาะระบบเพื่อนำข้อมูลส่วนตัวออกมา ดังนั้นหากทราบว่าข้อมูลส่วนตัวถูกขโมยไปควรแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบดังต่อไปนี้

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ห้ามนำน้ำและความชื้นเข้าใกล้ เพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและอุปกรณ์เสียหายได้ ดังนั้นก่อนใช้งานควรอ่านคู่มือการใช้ เพื่อจะได้ทราบวิธีและข้อควรระวังในการใช้งาน และเมื่อเกิดปัญหาจะสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้

การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานได้นานๆ ผู้ใช้จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำในการใช้ รวมถึงการดูแลรักษา เช่น ควรหมั่นทำความสะอาดเป็นประจำทั้งก่อนและหลังใช้งาน ควรจะล้างมือก่อนใช้งานทุกครั้ง ควรป้องกันอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยผ้าคลุมเครื่อง หรืออุปกรณ์กันกระแทกป้องกันรอยขีดข่วน ไม่ขีดเขียนคอมพิวเตอร์ด้วยปากกา เป็นต้น

การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

ในปัจจุบันอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตอย่างยิ่ง ระยะเวลาการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้น บางคนใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นผู้ใช้งาน จำเป็นต้องรู้จักวิธีการใช้งานอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น เช่น ไม่ควรใช้งานโทรศัพท์ในขณะขับรถหรือขณะข้ามถนน เป็นต้น

มาลงทะเบียนเร็วแจกแท็บเล็ตฟรี

ลิปดากำลังเล่นเฟซบุ๊ก มีคนส่งข้อความมาบอกว่า แจกแท็บเล็ตฟรี 1 เครื่อง ให้ลิปดาส่งรูปถ่ายบัตรประชาชนพร้อมโอนเงินค่าดำเนินการจัดส่งและเสียภาษีเป็นเงินเพียง 500 บาท 7 วันผ่านไป ลิปดาก็ยังไม่ได้แท็บเล็ตมาสักที ถ้านักเรียนเป็นลิปดาจะทำอย่างไร มาช่วยลิปดาแก้ไขปัญหากันเถอะ

ภารกิจ :
1. จากเหตุการณ์ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าข้อมูลส่วนตัวที่ลิปดาให้ไปมีอะไรบ้าง อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้
คืออะไร และจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
2.ให้นักเรียนหาข่าวที่มีเรื่องราวใกล้เคียงกับเหตุการณ์นี้พร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียน

วัสดุ อุปกรณ์ :
1. อุปกรณ์เครื่องเขียน
2. อุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณครูกำหนด

รวบรวมข้อมูล :
1. การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยควรทำอย่างไร
2. ข้อมูลส่วนตัวมีความสำคัญอย่างไร

ออกแบบ วางแผน : วางแผนและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมนำเสนอข้อมูล

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดอันตรายที่เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวและแนวทางแก้ไข

ปวดหลังจังเลย

คำสำคัญ : ข้อปฏิบัติในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

ระบุปัญหา : วันนี้หลังจากเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อนๆ หลายคน รู้สึกปวดเมื่อย ครูแอนได้ยินเด็กๆ คุยกันจึงแนะนำว่าอาจจะเกิดจากท่านั่งที่ไม่เหมาะสม เด็กๆ ลองค้นหาข้อมูลเพื่อทำป้ายเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกันดีกว่า

ภารกิจ : จากปัญหาข้างต้น ให้นักเรียนคิดวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยวางแผนและสร้างสื่อในห้องเรียนเพื่อให้เพื่อนทุกคนปฏิบัติ ดูแลรักษา และใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานพร้อมนำเสนอ

วัสดุอุปกรณ์ : อุปกรณ์แล้วแต่คุณครูกำหนด

ออกแบบและวางแผน
วางแผนและออกแบบสื่อ ข้อควรปฏิบัติ การดูแลรักษา และการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

ลงมือปฏิบัติ และ ทดสอบชิ้นงาน
ให้นักเรียนประดิษฐ์และทดสอบการใช้งานของสื่อข้อควรปฏิบัติ การดูแลรักษา และการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
1. นักเรียนสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่
2. ปัญหาที่พบในการทำภารกิจคืออะไร
3. นักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร