Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.3 หน่วย 3 เรื่อง ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / วิทยาการคำนวณ ป.3 หน่วย 3 เรื่อง ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้

วิทยาการคำนวณ ป.3 หน่วย 3 เรื่อง ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ : 3
เรื่อง : ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด : ว 4.2 ป 3/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT Literacy ) คือ ทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้น จัดกระทำประเมินและสื่อสารข้อมูลความรู้ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อโดยการใช้สื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

แนวคิดสำคัญ
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกและรวดเร็วและเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยในการเรียนและการดำเนินชีวิต ซึ่งจะใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสารบนเว็บเพจ โดยการสืบค้นข้อมูลต้องกำหนดคำค้นที่เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยควรอยู่ในการดูแลของครูหรือผู้ปกครอง

*เนื้อหาและรูปภาพการ์ตูนลิปดาโพล่านี้คือตัวอย่างหนังสือวิทยาการคำนวณ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้นำภาพประกอบไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือแสวงหาผลกำไรต่าง ๆ หากต้องการนำเนื้อหาและรูปภาพไปใช้รบกวนติดต่อทีมงานก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งเรื่องให้ทางผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

 

อินเทอร์เน็ต (Internet)

เป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน เปรียบเสมือนเครือข่ายใยแมงมุม และเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลมากมาย ซึ่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในรูปแบบของ ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว

ความเร็วในการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

เนื่องจากอินเทอร์เน็ตคือการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายหลายๆ เครือข่ายเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการรับและส่ง หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ผ่านจากอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ด้วยความเร็วสูงกว่า 30-400 เมกะบิตต่อวินาทีในปัจจุบัน

อินเทอร์เน็ต (Internet)

มาจากคำว่า “Inter-Connection network” เป็นเครือข่ายของการสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายย่อยๆ หลายเครือข่ายรวมตัวกันเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จะต้องทำการเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) ก่อน โดย ISP จะทำหน้าที่ในการเชื่อมสัญญาณจากภายในประเทศไปยังทั่วโลก ด้วยสายสัญญาณความเร็วสูง

โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ซึ่งในปัจจุบันมีหลายบริษัท เช่น 3BB TRUE AIS ทำการส่งสัญญาณผ่าน โทรศัพท์พื้นฐาน หรือ เคเบิลใยแก้ว เข้ามายังอุปกรณ์ เราเตอร์ (Router) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยัง เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ ด้วยสัญญาณแบบใช้สายหรือสัญญาไร้สาย (Wifi)

ประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ต

ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีผู้ใช้งานผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยใช้กันอยู่ถึง 4 – 7 ชั่วโมงต่อวัน ทำไมผู้คนบนโลกกว่า 3,800 ล้านคนถึงใช้อินเทอร์เน็ตในทุกๆ วัน ประโยชน์ที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น

1. ประโยชน์ด้านการศึกษา
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ต่างๆ เช่น บทความ หนังสือ วิดีโอการเรียนการสอน โปรแกรมช่วยสอน หรือแม้แต่หลักสูตรซึ่งผู้สนใจสามารถเข้ามาค้นหา ศึกษาเพิ่มเติม ทบทวนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการต่างๆ ได้ เช่นใน Google open online Education เป็นต้น

2. ประโยชน์ด้านการติดต่อสื่อสาร
เนื่องด้วยความเร็วของอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงมาก จึงทำให้การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงมีความคมชัดและเป็นปัจจุบัน ทำให้การติดต่อสื่อสารจากแต่ก่อนที่ได้เพียงแต่ ข้อความ และ ภาพ ในปัจจุบันสามารถถ่ายทอดวิดีโอสัญญาณสดได้จากทั่วทุกมุมโลก ทำให้เกิดประโยชน์ด้านการแพทย์ ด้านการติดต่อธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านความบันเทิงสามารถส่งข้อมูลได้อย่างทันทีทันใด

3. ประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนและธุรกิจ
เนื่องด้วยอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อกับทุกคนบนโลกได้ ทำให้เกิดการติดต่อสื่อสาร เกิดการค้าขายการลงทุนอย่างรวดเร็ว การโฆษณาสินค้า การซื้อขายสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ
(E-Commerce) หรือ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างก้าวกระโดด

เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

คือเครื่องมือหรือโปรแกรมที่เป็นประตูหรือเครื่องมือที่ใช้อ่านข้อมูลเอกสารบนเว็บไซต์(Website) และเว็บเพจ (Web Page) ต่างๆ โดย เว็บเบราว์เซอร์ จะเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลต่างๆ ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

ในปัจจุบันมีโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์หลายโปรแกรมด้วยกัน ตัวอย่างเช่น

เว็บไซต์ (Website)

คือ หน้าเว็บเพจหลายหน้ามารวมกัน ซึ่งจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยรหัสที่เรียกว่าไฮเปอร์ลิงก์ (HyperLink) หรือนิยมเรียกสั้นๆ ว่า ลิงก์ (Link) โดยถูกจัดเก็บไว้ใน เว็บเซิร์ฟเวอร์ หน้าแรกของเว็บไซต์จะเรียกว่า โฮมเพจ (Homepage) ซึ่งเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่เรียกว่า URL หรือ เวิลด์ไวด์เว็บ ของเว็บไซต์นั้น การเรียกดูเว็บไซต์จะใช้ โปรแกรมที่เรียกว่า เว็บเบราว์เซอร์

เว็บเพจ (Web Page)

คือ เอกสารข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถจัดการให้เชื่อมต่อไปสู่ เว็บเพจอื่นภายในเว็บไซต์เดียวกัน หรือเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก โดยการเขียนลิงก์ (Link)
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org

การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

เนื่องด้วยอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุด มีเว็บไซต์ซึ่งเป็นเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวขององค์กรต่างๆ นำออกมาเผยแพร่ โดยปัจจุบันมีจำนวนเว็บไซต์มากกว่า 1,200 ล้านเว็บไซต์ ซึ่งการหาข้อมูลสามารถหาได้จาก เว็บไซต์สำหรับสืบค้นหรือเสิร์ชเอนจิน (Search Engine) ตัวอย่างเช่น

คำสำคัญที่ใช้ในการค้นหา (Keyword)

การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจะต้องใช้ คีย์เวิร์ด (Keyword) หรือ คำสำคัญ ซึ่งคำที่ใช้ควรเป็นคำที่ตรงประเด็น กระชับจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ เพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ เช่น ชื่อเรื่อง หัวข้อ หัวเรื่อง เป็นต้น

โจทย์ : คุณครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทำอาหารที่ชอบ โพล่าจึงสอบถามลิปดา และกำหนดคำที่เหมาะสมใช้ในการค้นหาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ

การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตต้องใช้ คีย์เวิร์ด (Keyword) หรือ คำสำคัญ ซึ่งคำที่ใช้ควรตรงประเด็น กระชับ จึงจะเหมาะสมจะได้หาข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ

การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

จำเป็นต้องมีคำสำคัญ (Keyword) ใช้ในการค้นหา เมื่อค้นหาแล้วจะพบกับเว็บไซต์ซึ่งจะต้องเลือกเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ แล้วจึงนำข้อมูลไปประมวลผลเป็นสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อไป

การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย

ปัจจุบันมีผู้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่มีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 3,800 ล้านคน เพราะสื่ออินเทอร์เน็ต เข้าถึงผู้ใช้ได้สะดวก รวดเร็วทุกช่วงเวลาและสถานที่ ทำให้มิจฉาชีพอาจจะแฝงตัวมาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเราต้องระมัดระวังการใช้งาน ไม่ควรส่งข้อมูลส่วนตัวของเราให้กับบุคคลอื่น ควรมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆ ไม่ใช้นานเกินไป ระมัดระวังการกด Like กด share ข้อมูล

อินเทอร์เน็ตคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

จุดประสงค์ : ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ (ว.4.2 ป.3/3)

อ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
วันนี้มีข่าวเรื่องการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ห่างไกล ลิปดาจึงถามคุณพ่อว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรและมีประโยชน์ขนาดนั้นเลยหรือคะ คุณพ่อจึงอธิบายว่าอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ซึ่งทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณหมอสามารถติดต่อสื่อสารผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนได้

กำหนดปัญหา : อินเทอร์เน็ตคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน อ่านใบความรู้หน้า 70 – 73
2. ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอินเทอร์เน็ตคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3. ให้เขียนภาพแผนที่ความคิดเพื่อสรุปเนื้อหาลงบนกระดาษเทาขาว
4. ให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

วิเคราะห์ผล
1. ให้นักเรียนเปรียบเทียบแผนที่ความคิดของนักเรียนกับเพื่อนต่างกลุ่มว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
2. นักเรียนมีข้อแนะนำในการทำแผนที่ความคิดนี้ให้กับเพื่อนต่างกลุ่มอย่างไร

สรุปท้ายกิจกรรม
1. อินเทอร์เน็ตคืออะไร
2. ให้นักเรียนยกตัวอย่าง ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรามา 4 ตัวอย่าง

คำถามต่อยอดความรู้
นอกจากประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตทางด้านการศึกษา ด้านการสื่อสารและด้านธุรกิจ แล้วนักเรียนคิดว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างอื่นหรือไม่

สำรวจทักษะที่ได้รับ
จากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้รับทักษะอะไรบ้าง

เว็บเบราว์เซอร์ เว็บไซต์ และเว็บเพจคืออะไร

จุดประสงค์ : ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ (ว.4.2 ป.3/3)

อ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ลิปดากำลังนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ คุณพ่อจึงถามว่าทำอะไรอยู่ครับ ลิปดาตอบว่ากำลังหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรค่ะคุณพ่อ คุณพ่อจึงแนะนำว่าการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตสิ่งแรกที่ต้องรู้จักก็คือ โปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลหรือที่เรียกว่า โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ และก็ต้องรู้จักเว็บไซต์และเว็บเพจ ซึ่งเป็นเอกสารที่บุคคลต่างๆ นำมาเผยแพร่

กำหนดปัญหา : เว็บเบราเซอร์ เว็บไซต์และเว็บเพจคืออะไร

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน อ่านใบความรู้หน้า 76-77
2. ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง เว็บเบราว์เซอร์ เว็บไซต์และเว็บเพจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3. ให้เขียนภาพแผนที่ความคิดเพื่อสรุปเนื้อหาลงบนกระดาษเทาขาว
4. ให้นักเรียนออกมานำเสนอเนื้อหาที่สรุปหน้าชั้นเรียน

วิเคราะห์ผล
1. ให้นักเรียนเปรียบเทียบแผนที่ความคิดของนักเรียนกับเพื่อนต่างกลุ่มว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
2. นักเรียนมีข้อแนะนำในการทำแผนที่ความคิดนี้ให้กับเพื่อนต่างกลุ่มอย่างไร

สรุปท้ายกิจกรรม
1. ให้นักเรียนอธิบายความหมายของเว็บเบราเซอร์ว่าคืออะไร พร้อมยกตัวอย่างโปรแกรมเว็บเบราเซอร์
2. ให้นักเรียนอธิบายความหมายของเว็บไซต์ว่าคืออะไร
3. ให้นักเรียนอธิบายความหมายของเว็บเพจว่าคืออะไร

คำถามต่อยอดความรู้
ถ้านักเรียนต้องการเผยแพร่ความรู้ของตนเองผ่านเว็บเพจ นักเรียนคิดว่าจะตั้งชื่อเว็บไซต์ของตนเองว่าอย่างไร

สำรวจทักษะที่ได้รับ
จากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้รับทักษะอะไรบ้าง

การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

จุดประสงค์ : ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ (ว.4.2 ป.3/3)

อ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
คุณพ่อคะ ลิปดาค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้เลยเป็นเพราะอะไรหรือคะ คุณพ่อจึงอธิบายว่า การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทำได้โดยใช้เว็บไซต์สำหรับสืบค้น และต้องกำหนดคำสำคัญ (Keyword) ซึ่งก็คือคำสั้นๆที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการค้นหาซึ่งจะทำให้เราค้นหาข้อมูลได้ตามที่ต้องการ

กำหนดปัญหา : เว็บไซต์สำหรับการสืบค้นคืออะไร คำสำคัญคืออะไร

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน อ่านใบความรู้หน้า 80-83
2. ให้นักเรียนร่วมกันคิดหัวข้อเรื่องที่สนใจ 1 เรื่อง
3. ให้นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต พร้อมเลือกเว็บไซต์ที่คิดว่าเป็นเว็บไซต์ที่ใกล้เคียงกับหัวข้อเรื่องที่กำหนด 3 เว็บไซต์
4. ให้นักเรียนออกมานำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์โดยระบุชื่อเว็บไซต์ที่นักเรียนใช้ในการสืบค้น เว็บไซต์ที่นักเรียนพบ และเหตุผลที่เลือกเว็บไซต์ทั้ง 3

วิเคราะห์ผล
1. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลที่นักเรียนต้องการได้หรือไม่
2. นักเรียนมีวิธีการเลือกใช้คำที่เหมาะสมหรือคำสำคัญในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างไร

สรุปท้ายกิจกรรม
1. ให้นักเรียนอธิบายว่าเว็บไซต์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์คืออะไร
2. คำสำคัญหรือคำค้นที่เหมาะสมคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรกับการสืบค้น
3. เว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือควรมีลักษณะเป็นอย่างไร

คำถามต่อยอดความรู้
นักเรียนคิดว่า เว็บไซต์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลแต่ละเว็บไซต์ทำให้
นักเรียนได้ผลลัพธ์ในการสืบค้นเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่

สำรวจทักษะที่ได้รับ
จากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้รับทักษะอะไรบ้าง

ข้อมูลอะไรดีนะเนี่ย Search for fun

คำสำคัญ : การค้นหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต

ระบุปัญหา : คุณครูให้ลิปดาและโพล่าหาข้อมูลความรู้จากอินเทอร์เน็ต เช่น วิธีทำอาหาร วิธีพับกระดาษ เป็นรูปต่างๆ ข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทย (อาจเป็นความรู้ในวิชาอื่นๆ หรือเรื่องที่เป็นประเด็นที่สนใจ ในช่วงเวลานั้น) พร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียน

ภารกิจ :
1. ให้นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ แล้วนำมารวบรวมเป็นความรู้และทำเป็นรายงาน
2. ต้องบูรณาการกับวิชาใดวิชาหนึ่ง
3. ให้นำเสนอวิธีการค้นหาเว็บไซต์ที่ใช้ในการอ้างอิงข้อมูล

วัสดุอุปกรณ์ : 1. คอมพิวเตอร์ 2. อุปกรณ์เครื่องเขียน 3. อุปกรณ์ที่คุณครูกำหนด
หมายเหตุ : หัวข้อเนื้อหาความรู้ที่ต้องการ คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รวบรวมข้อมูล : หลักการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเว็บไซต์ และการนำข้อมูลมาทำรายงาน โดยเรียบเรียงเป็นภาษาของตนเอง

ออกแบบและวางแผน : วางแผนและออกแบบแผนการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้

ลงมือปฏิบัติ และ ทดสอบชิ้นงาน
ให้นักเรียนลงมือทำตามแผนที่กำหนดไว้

ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
1. นักเรียนสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่
2. นักเรียนมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการทำภารกิจหรือไม่
3. นักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร