Top
 

การสอนวิชาสะเต็ม เรื่องสะพานแข็งแรง

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / การสอนวิชาสะเต็ม เรื่องสะพานแข็งแรง

การสอนวิชาสะเต็ม เรื่องสะพานแข็งแรง

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสะเต็มในชั้นเรียน เรื่องสะพานแข็งแรง
เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องคุณสมบัติของวัสดุผ่านกิจกรรม StemChallenge สะพานแข็งแรงจะแข็งแรงได้โดยการนำวัสดุหลายๆชนิดมาสร้างเป็นสะพานเพื่อรองรับน้ำหนักที่ครูได้กำหนดไว้ให้

มาดูกันสิว่านักเรียนกลุ่มไหนจะทำภารกิจนี้สำเร็จบ้าง!

Share