Top
 

เพิ่มความสนุกในการเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านห้องเรียน แบบ Digital 21st Century STEM & Digital Robotic Classroom

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / เพิ่มความสนุกในการเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านห้องเรียน แบบ Digital 21st Century STEM & Digital Robotic Classroom

เพิ่มความสนุกในการเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านห้องเรียน แบบ Digital 21st Century STEM & Digital Robotic Classroom

เพิ่มความสนุกในการเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านห้องเรียน แบบ Digital 21st Century STEM & Digital Robotic Classroom,
แบบสะเต็มศึกษา ( STEM Classroom )และ แบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Digital Robotic Classroom) ในโรงเรียน
มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กๆ ตามแนว ทักษะในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการ กำลังผลักดันและสนับสนุนให้เกิดขึ้น ตามนโยบาย Thailand 4.0

โรงเรียนไหนสนใจห้องเรียนแบบสะเต็มศึกษา ( STEM Classroom )และ แบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Digital Robotic Classroom)

สอบถามข้อมลูเพิ่มเติ่มได้ที่คุณเหน่ง 086-4151759 ค่ะ

Share