Top
 

5 แอพพลิเคชั่นสำหรับเด็ก

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / 5 แอพพลิเคชั่นสำหรับเด็ก

5 แอพพลิเคชั่นสำหรับเด็ก

5 แอพพลิเคชั่นสำหรับเด็ก
แอพพลิเคชั่นที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ

  1. Youtube Kids – สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอสำหรับเด็ก เด็กๆ สามารถเลือกดู ค้นหาได้ด้วยตัวเอง โดยแอพฯ จะคัดกรองเนื้อหาไว้สำหรับเด็กโดยเฉพาะ
  2. Clear – แอพฯ รวบรวมโน้ตสรุปแบบออนไลน์ สามารถเปิดอ่านโน้ตเพื่อทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา
  3. Lingokids – แอพฯ ฝึกภาษาอังกฤษ มีทั้ง ภาพ เสียง เอนิเมชั่น ที่ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ให้สนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  4. MindMeister – Mind Map ที่เด็กๆ รู้จักกันดีนั่นเอง โดยแอพฯ นี้จะสร้างสรรค์ให้ Mind Map ให้มีประสิทธิภาพและออกมาเป็นแผนภูมิความคิดได้ชัดเจนขึ้น
  5. mBlock Blockly – แอพฯ เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ผ่านการเล่นเกม ที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ
Share