Top
 

“CSI แคมป์” เชิญชวนน้องๆ มาเป็นนักสืบตัวจิ๋วเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ แสนสนุก

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / “CSI แคมป์” เชิญชวนน้องๆ มาเป็นนักสืบตัวจิ๋วเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ แสนสนุก

“CSI แคมป์” เชิญชวนน้องๆ มาเป็นนักสืบตัวจิ๋วเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ แสนสนุก

 

“CSI แคมป์” เชิญชวนน้องๆ มาเป็นนักสืบตัวจิ๋วเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ แสนสนุก ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาให้น้องๆได้สนุกคิดสนุกทำและฝึกการแก้ปัญหาไปกับกิจกรรม STEM

 

Share