Top
 

Imagineering mBot services

Imagineering mBot services

Imagineering ส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กๆ และสนับสนุนควบคู่ไปกับการสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาการคำนวณ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology) ด้วย mBot หุ่นยนต์สร้างเสริมการเรียนรู้อัจฉริยะ ให้น้องๆได้รู้จักวิธีการออกแบบ ควบคุม และประมวลผลหุ่นยนต์ mBot พร้อมๆไปกับความสนุกในการสร้างสรรค์

mBot คือ หุ่นยนต์อัจฉริยะเสริมสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา สำหรับผู้เริ่มสร้างหุ่นยนต์ เชื่อมต่อด้วยระบบ sensor 4 port และมีโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ 7 ชุดใช้โปรแกรม mBlock Scratch และ APP ใน Smart Phone ในการเขียนโปรแกรม จากระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงได้ สามารถเชื่อมต่อ Arduino และใช้ภาษา C เน้นทักษะการคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ไขปัญหา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

3 เหตุผล ทำไมจึงควรให้เด็กเล่นกับหุ่นยนต์

หุ่นยนต์นั้นนอกจากจะช่วยงานผู้ใหญ่ได้มากมายแล้ว ยังสามารถช่วยพัฒนาเด็กๆได้อีกด้วย

1. หุ่นยนต์ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ – หุ่นยนต์ที่เด็กสร้างขึ้นทุกตัวย่อมมีประวัติความเป็นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆที่มีจินตนาการแบบไม่มีข้อจำกัดใดๆ นอกจากจะช่วยให้เด็กมีความคิดแบบผู้ใหญ่แล้ว ยังช่วยให้เด็กโตขึ้นอยางมีจินตนาการอีกด้วย

2. เป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือ – หุ่นยนต์ไม่ได้เกิดจากการคิดอย่างเดียว แต่ต้องลงมือสร้าง ประกอบ พัฒนา ลองผิดลองถูกมากมาย เหมือนเช่นที่พ่อแม่พร่ำสอนลูกน้อยอยู่เป็นประจำว่า อยากได้อะไรต้องลงมือทำ!

3. ช่วยให้เกิดกระบวนการคิดแบบ Computational thinking – กระบวนการคิดเชิงคำนวณ หรือ กระบวนการแก้ปัญหาแบบมีลำดับ เป็นพื้นฐานของกระบวนการคิดที่เด็กๆทุกคนควรจะมี ซึ่งสามาถเรียนรู้ได้จากการเล่นกับหุ่นยนต์นั่นเอง

ติดต่อฝ่ายขาย หรือสอบถามโปรโมชั่นได้ที่ คุณญดา 0891166554 คุณมะ 0873482735 หรือสั่งซื้อทันที

สั่งซื้อสินค้า

สนใจบริการ ลงทะเบียนเพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

[ARForms_popup id=”104″ on_inactivity=””]
Share