Top
 

MakeX STEM mBot challenge

MakeX STEM mBot challenge

น้องๆ มีหน้าที่รับผิดชอบในการฟื้นฟูโลกให้กลายเป็น “Blue Planet” !!

เพราะตอนนี้น้ำทะเลสีฟ้าของเราสกปรกมากขึ้น น้องๆ จะออกแบบหุ่นยนต์ อย่างไรเพื่อปรับปรุงโลกให้กลับมาสะอาดดังเดิม

นี่เป็นตัวอย่างธีมการแข่งขัน STEM mBOT คร่าวๆ มารวมพลังออกแบบหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือโลกของเรากัน!

Share