Top
 

Shop

Imagineering Education / ชุดสื่อสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชุดสื่อสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

฿1,200.00

Compare
รหัสสินค้า: Img-ST640002 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

พิเศษ!! สั่งซื้อแบบมีจำนวน

15      ชุด พร้อมหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 2      12,750.-    บาท

30     ชุด พร้อมหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 2       21,000.-   บาท

**หากต้องการสั่งซื้อเป็นชุด กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างค่ะ**

 

รายละเอียดหนังสือ : 

สื่อชุดนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอน ของหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ตามมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

 

 

รายละเอียดชิ้นส่วนของอุปกรณ์ : 

 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • 1 x หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 หน่วยที่ 1 เรื่อง ปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืชและและวัฏจักรพืชดอก

กิจกรรมท้าให้ลอง : ปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืช

 • 1 x กล่องปลูกพืช
 • 1 x ดิน
 • 1 x ชุดเมล็ดพืช

หน่วยที่ 1 เรื่อง ปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืชและและวัฏจักรพืชดอก

กิจกรรมสร้างแบบจำลอง : วัฏจักรของพืชดอก

 • 1 x สีไม้สำหรับการตกแต่ง
 • 1 x ไดคัทวัฏจักร
 • 1 x ก้านลูกโป่ง

หน่วยที่ 2 เรื่อง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

กิจกรรมสร้างแบบจำลอง : แผนภูมิสมาชิกในครอบครัว

 • 1 x ไดคัทดอกไม้
 • 1 x สวิซ
 • 1 x รางถ่าน
 • 1 x หลอดไฟ
 • 2 x ถ่าน
 • 1 x รูปภาพครอบครัว

หน่วยที่ 3 เรื่อง สมบัติการดูดซับน้ำ การนำวัสดุมาผสมกัน และการนำกลับมาใช้ใหม่

กิจกรรมท้าให้ลอง : สะพานแข็งแรง

 • 2 x ขวดน้ำพลาสติก หรือแก้วพลาสติก
 • 2 x ก้านลูกโป่ง
 • 1 x เชือก ยาว 30 เซนติเมตร
 • 1 x กระดาษลูกฟูก

หน่วยที่ 4 เรื่อง แสงและการมองเห็น

กิจกรรมสร้างแบบจำลอง : ประดิษฐ์แหล่งกำเนิดแสง

 • 1 x ไดคัทไฟฉาย
 • 1 x สวิตซ์
 • 1 x รางถ่าน
 • 1 x หลอดไฟ
 • 1 X ฟลอยด์

หน่วยที่ 5 เรื่อง เรื่อง การเกิดดิน

กิจกรรมท้าให้ลอง : ดินสารพัดประโยชน์

 • 1 x กระถางดนเผา
 • 1 x เชือกเทียน
 • 1 x ลูกปัดดินเผา
ติดต่อสั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

090-104-9318 คุณน้ำ

082-359-5609 คุณนี

087-348-2735 คุณมะ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg