Top
 

ร้านค้า

Imagineering Education / DIY Penguin Pendulum

DIY Penguin Pendulum

฿200.00

Quantity
Compare

รายละเอียดเพิ่มเติม

DIY Penguin Pendulum

ตัวชุดสื่อ Penguin Pendulum เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่องแรงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุได้อย่างชัดเจน ชุดประกอบ DIY Penguin Pendulum เป็นชุดไม้ที่สามารถระบายสีได้เพื่อเพิ่มความสนุกในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

สาระ2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
ว.2.2 ป.3/1 ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว.2.2 ป.3/2 เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg