Top
 

ร้านค้า

Imagineering Education / DIY Racing Car

DIY Racing Car

฿350.00

Quantity
Compare

รายละเอียดเพิ่มเติม

DIY Racing Car

ชุด DIY Racing Car ประกอบไปด้วยชุดมอเตอร์ ล้อ เพลา แบตเตอรี่ เป็นชุดสื่อที่ทำให้เด็กๆสนุกไปกับการสร้างรถและการต่อวงจรไฟฟ้าทำให้เด็กเข้าใจในส่วนของวงจรไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น

สาระ2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
ว.2.3 ป.6/1 ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า อย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg