Top
 

ร้านค้า

Imagineering Education / Lunar Phase

Lunar Phase

฿190.00

Quantity
Compare

รายละเอียดเพิ่มเติม

สินค้าชนิดนี้เป็นแบบพรีออเดอร์ ใช้เวลา 5-7 วันในการจัดเตรียมสินค้า

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์

สื่อการสร้างแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ เป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนเห็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงดวงจันทร์ได้อย่างชัดเจนจากสื่อที่นักเรียนสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง นักเรียนจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วยความเข้าใจจากการลงมือทำของตัวเอง

รายละเอียดสินค้า

1. กล่องไดคัท 8 เหลี่ยม
2. ลูกโฟม
3. ชุดวงจรไฟฟ้า
4. สีน้ำพร้อมพู่กัน
5. กาวลาเท็กซ์

 

สาระ3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ว.3.1 ป.4/2 สร้างแบบจำลองที่อธิบาย การเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 100 kg