Top
 

ร้านค้า

Imagineering Education / Solar System

Solar System

฿250.00

Quantity
Compare

รายละเอียดเพิ่มเติม

สินค้าชนิดนี้เป็นแบบพรีออเดอร์ ใช้เวลา 5-7 วันในการจัดเตรียมสินค้า

Solar System
องค์ประกอบของ ระบบสุริยะ

ระบบสุริยะจักรวาลมีดาวเคราะห์อยู่หลายดวงแต่ละดวงมีขนาดและความห่างจากดวงอาทิตย์ที่ต่างกัน การใช้สื่อสร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้เห็นตำแหน่งและขนาดของดาวเคราะห์ที่แตกต่างกันไป ทำให้เด็กๆสามารถอธิบายการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จาก แบบจำลองได้อย่างเข้าใจ

รายละเอียดสินค้า

1. ชุดประกอบระบบสุริยะ
2. สีน้ำพร้อมพู่กัน
3. อุปกรณ์ตกแต่ง

 

สาระ3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ว.3.1 ป.4/3 สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของ ระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบ การโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จาก แบบจำลอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg