Top
 

สนุกคิดสนุกสร้างไปกับกิจกรรม STEM+A DAY CAMP ค่ายวิทยาศาสตร์แบบสะเต็ม

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / สนุกคิดสนุกสร้างไปกับกิจกรรม STEM+A DAY CAMP ค่ายวิทยาศาสตร์แบบสะเต็ม

สนุกคิดสนุกสร้างไปกับกิจกรรม STEM+A DAY CAMP ค่ายวิทยาศาสตร์แบบสะเต็ม

 

สนุกคิดสนุกสร้างไปกับกิจกรรม STEM+A DAY CAMP ค่ายวิทยาศาสตร์แบบสะเต็ม + A (ART) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ในชีวิตประจำวันได้

พบกับกิจกรรมดีๆ ได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา

สนใจค่ายวิทยาศาสตร์ STEM+A DAY CAMP
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณเหน่ง 086415175
คุณเปิ้ล 0897911014

Share