ข่าวสาร

Digital Kids No.3

08-10-2023

ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารรวดเร็วทันใจผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อผู้ใช้งาน จะทำอย่างไรให้เด็กๆ ในฐานะพลเมืองยุคดิจิทัลรู้เท่าทันสื่อ

หนังสือ Digital Kids No.3 จะทำให้น้องๆ เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด และรู้ถึงข้อควรระวังในการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีดังนี้

  1. ต้องใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย (Internet Safety)
  2. รู้จักเก็บข้อมูลส่วนตัวสำคัญไม่ให้คนอื่นทราบ (Privacy & Security)
  3. ควรจะรักษาระดับความสัมพันธ์และการสื่อสารกับบุคคลอื่นในโลกดิจิทัล (Relationship & Communication)
  4. ต้องไม่กลั่นแกล้งหรือระมัดระวังการกลั่นแกล้งของผู้อื่นในโลกดิจิทัล (Cyberbullying & Digital Drama)
  5. ระมัดระวังการส่งข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของตนเองในอนาคต (Digital Footprint & Reputation)
  6. ควรกำหนดตัวตนของตนเองในการเล่นเกมเพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีต่อเรา (Self-image & Identity)
  7. ระมัดระวังการรับ และ ส่งข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ (Information Literacy)
  8. การระมัดระวังและเคารพสิทธิการนำข้อมูลผู้อื่นมาใช้ (Creative credit & Copyright)
0 ITEMS IN CART
SUBTOTAL : ฿0
Proceed to Checkout